• Centrum testowe

REGULAMIN TESTÓW Twomark

REGULAMIN TESTÓW Twomark

 

Wypożyczenie roweru do testów winno być poprzedzone rezerwacją na konkretny termin.

Brak rezerwacji nie daje gwarancji dostępności danego roweru w odpowiednim rozmiarze.

Rezerwacji dokonać można telefonicznie, e-mailem lub osobiście.

 

1.Dokumenty niezbędne do wypożyczenia roweru do testów:

- Nowy dowód osobisty

- Drugi dokument tożsamości np( paszport,nowe prawo jazdy ,książeczka wojskowa, książeczka zdrowia).

W przypadku braku drugiego dokumentu tożsamości obsługa decyduje o możliwości testu.

2.Umowa użyczenia

Podpisanie u pracownika Firmy Twomark na podstawie przedstawionych dokumentów umowy użyczenia, z załączoną specyfikacją dotyczącą rodzaju i stanu technicznego wypożyczanego roweru.

 

3. Kaucja

Wpłata kaucji w wysokości 50% wartości początkowej testowanego roweru

 

4.Koszt testu :

- 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę

- 200 zl za każdą rozpoczętą dobę, przyjmując godz wypożyczenia

jako godz rozpoczęcia doby

 

Koszty testu zostaną zwrócone klientowi,

jeżeli zdecyduje się on na zakup w którymś z naszych sklepów,

roweru dowolnej marki dostępnej w salonach Twomark o wartości wyższej, równej lub mniejszej do 30 % aktualnej ceny (obowiązującej w sieci sklepów Twomark) testowanego roweru .

np.

Aktualna cena testowanego roweru 5000 zł, ilość dni testu -5

Kwota opłat testu 5x200zł = 1000 zł zostanie zwrócona klientowi,

który zakupi rower wartości większej lub równej 3500 zł

w/g 5000-30%=3500

5.Sprzęt:

1. Klient wypożyczający rower do testów ma obowiązek

posiadać kask.

2.Klient wypożyczający rower do testów w związku z różnymi

systemami SPD,chcący skorzystać z tego systemu, musi

być zaopatrzony we własne buty i pedały.

W innym przypadku korzystać będzie z pedałów platformowych, w które zaopatrzone są rowery testowe.

 

ALTERNATYWNA FORMA TESTÓW BEZ KOSZTÓW z pracownikiem Twomark

 

Do tej formy testu nie ma zastosowania punt 3 i 4 Regulaminu Testów

Ograniczenia

- max czas testu 2 godziny

- zaakceptowanie „Regulaminu Testów” oprócz pnt 3 i 4 go« Powrót